Keuzedeel Digitale vaardigheden

Het kwalificatiedossier geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding. Dit kwalificatiedossier bestaat uit:

  • Het basisdeel, dat gevormd wordt door beroepsspecifieke en generieke onderdelen (denk aan Nederlandse taal, Rekenen enz.)
  • Het profieldeel dat bestaat uit kerntaken en werkprocessen waarop de kwalificaties in het kwalificatiedossier van elkaar verschillen.
  • Aan elk profiel zijn ten minste twee keuzedelen verbonden. Uit het aanbod van keuzedelen moet de mbostudent ten minste één keuze maken.

Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen van de mbostudent of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het vormt als het ware een ‘plus’ op het diploma. Het keuzedeel is dan ook geen onderdeel van de kwalificatie-eis.

Wij hebben het keuzedeel verdeeld in 5 modules:

COMPUTERvaardig
Werken met mobiele apparaten
Werken met computers
Werken met software
Veilig werken
Werken in een netwerk
Werken met bestanden
Werken in de cloud
ONLINEvaardig
Wat is internet
Informatie op internet
Surfen op internet
Werken met e-mail
Werken met agenda
Veiling online werken

OFFICEvaardig
Tekstverwerking
Spreadsheet
Presenteren
MEDIAwijs
Gebaseerd op competentiemodel
Mediawijsheid

TYPEvaardig
Leren blind typen in webapplicatieBasis en Gevorderd

Er zijn twee keuzedelen Digitale vaardigheden: Basis en Gevorderd. Wij bieden beide keuzedelen als één geheel aan. Het enige verschil is dat de student die Gevorderde traject volgt, ook verdiepende opdrachten maakt, naast alle opdrachten die in Basis zitten.

Volledig digitaal

Het keuzedeel Digitale vaardigheden is geheel digitaal beschikbaar. Elke module bestaat uit hoofdstukken met paragrafen. Elke paragraaf bestaat uit opgaven die de student moet maken. Een opgave kan heel divers zijn: het lezen van informatie op het internet, het bekijken van een filmpje, het lezen van een infographic. Daarna worden enkele vragen gesteld die de student moet beantwoorden. Soms bestaat de opgave uit het opleveren van een product. Bijvoorbeeld een presentatie of een printscreen van een app waarin de student iets heeft moeten doen.

Er zijn drie soorten opgaven. De Basis opgaven moet elke student doen. Keuze opgaven zijn niet verplicht maar wel leuk om te doen. De Gevorderde opdracht is verplicht voor de student die het keuzedeel op Gevorderd niveau volgt. Een student die Basis niveau volgt mag deze opdrachten natuurlijk ook maken.

Bestelwijze

Voor het volledig digitaal werken met dit keuzedeel koopt de student een licentie. Deze is onbeperkt geldig, maar wel persoonsgebonden. We bieden het keuzedeel in twee licentievarianten aan:

  • COMPLEET met 5 modules:
    De bovenstaande 5 modules geven u de mogelijkheden te voldoen aan de urennorm van 240SBU. Het lesmateriaal is zo samengesteld dat het ook ruimte biedt voor veel (begeleide) zelfstudie, zodat het ook geschikt is voor BBL-opleidingen.

  • STANDAARD met 2 modules:
    Met de modules COMPUTERvaardig en ONLINEvaardig voldoet u op inhoud aan de inhoudelijke eisen van het onderliggende dossier. U vult er niet zomaar 240 SBU mee. Er ontstaat wel ruimte voor eigen invulling.

Daarnaast zijn er altijd afspraken te maken voor maatwerklicenties.

Overzicht van de onderdelen, ISBN's en prijzen

Prijs keuzedeel BASIS
MBO-KD-K0022-5Digitale Vaardigheden BASIS - COMPLEET, 5 modules€ 65,00
MBO-KD-K0022-2Digitale Vaardigheden BASIS - STANDAARD, 2 modules€ 30,00

Prijs keuzedeel GEVORDERD
MBO-KD-K0022-5Digitale Vaardigheden GEVORDERD - COMPLEET, 5 modules€ 65,00
MBO-KD-K0022-2Digitale Vaardigheden GEVORDERD - STANDAARD, 2 modules€ 30,00

Bent u nieuwsgierig naar het digitale materiaal, wilt u een proefaccount of heeft u andere vragen? Neem dan contact op.