SmartRekenen op O.R.S. Lek en Linge, Culemborg

SchoolO.R.S. Lek en Linge, Culemborg
Aantal leerlingen2600
Soort Onderwijsvo, vmbo, havo, vwo, gymnasium
BijzonderhedenTweetalig onderwijs
WieMarij Becks (rekencoördinator, docent rekenen, docent wiskunde)
Gebruiken SmartRekenen sindsSchooljaar 2014-2015
Manier van inzetThuis werken, uitvaluren (met name onderbouw), extra rekenlessen voor zwakke rekenaars (onderbouw en bovenbouw)

"Via tussen- en einddoelen elke leerling tijdig op het juiste niveau"

Marij Becks, O.R.S. Lek en Linge

Hoe gebruiken jullie SmartRekenen?

We gebruiken SmartRekenen sinds september 2014 met name in de onderbouw van onze locaties. Aan het begin van het schooljaar hebben de leerlingen een instaptoets gemaakt om hun individuele niveau te bepalen. In de (les)uitvaluren werken de leerlingen onder begeleiding aan hun eigen rekenroute in SmartRekenen. Daarnaast is het, zeker voor de zwakkere rekenaars, de bedoeling dat ze thuis minimaal dertig minuten per week besteden aan hun rekenwerk.

Voor elk schooljaar zijn tussendoelen en einddoelen gesteld. De leerlingen en hun ouders/verzorgers weten welk beheersingsniveau (totaalpercentage op niveau 2F of 3F) als einddoel geldt voor het huidige schooljaar. Op die manier willen we leerlingen tijdig op het juiste rekenniveau hebben om de officiële rekentoets met een voldoende resultaat te kunnen afsluiten.

Wat zijn voor jullie de redenen om SmartRekenen te gebruiken?

Er is een aantal redenen te noemen om te kiezen voor SmartRekenen: de individuele rekenroute, de uitgebreide rapportages op scherm én in Excel (exporteerfunctie), de registratie van de effectieve rekentijd die aan het programma wordt besteed, de mogelijkheid te zien welke leerlingen tijdens de les actief meedoen (de niet-actieve leerlingen krijgen een andere kleur tijdens de niet-actieve werkminuten) en de optie om op opgaveniveau met de leerling om de tafel te kunnen zitten om de moeilijkheden te bespreken.

Het is mogelijk om de leerlingen zelfstandig te laten werken aan hun eigen rekenroute, maar ook delen/hoofdstukken van het rekenen (klassikaal) in te plannen. Op die manier kun je vanuit twee invalshoeken de leerling laten werken aan zijn/haar rekenvaardigheden.

Wat vinden leerlingen?

De reacties zijn positief. De manier van werken in en met SmartRekenen is heel helder voor de leerling. Het startscherm is erg overzichtelijk. De individuele rekenroute wordt bij ons aangeduid als ‘de gele route’. De terugkoppeling op foutief beantwoorde opgaven is helder, net als de eventuele hints en tips. Er zijn zelfs leerlingen die er een onderlinge competitie van maken om zoveel mogelijk punten in de prijzenkast te scoren. Deze prijzenkast stimuleert leerlingen nog meer te oefenen met rekenen.

Wat zou je je collega’s meegeven?

SmartRekenen is zeer gebruiksvriendelijk (voor leerling, voor docenten, voor mentoren, voor teamleiders, voor rekencoördinatoren, voor ouders/verzorgers) en zeer overzichtelijk. Je kunt de leerling en de klas op veel verschillende niveaus volgen.


Doe de demo en probeer zelf uit of vraag een gratis pilot aan.